Ympäristövastuullisuus - kilpailuetu?

Tänä päivänä yritys ei voi enää piiloutua pehmeiden ympäristövastuullisuusraporttien taakse. Nyt on ryhdyttävä oikeisiin, näkyviin tekoihin.

Ympäristövastuullisuutta on pidetty yrityksen kilpailuetuna. Nykyään ollaan kaukana siitä tilanteesta, jossa pelkkä yrityskuvan kiillottamiseksi tehty vihreä imago riittäisi kuluttajille ja sidosryhmille. Tänä päivänä vastuullisuudesta on tullut yritysmaailman arkipäivää eli enää ympäristövastuullinen toiminta sellaisenaan ei tuo merkittävää kilpailuetua vaan on koko kilpailukyvyn perusta. Sidosryhmävaatimukset ovat tiukentuneet siten, että yrityksiltä osataan jo vaatia tietynlaista tasoa vastuuasioissa. Päinvastoin, ympäristövastuullisuus ja –turvallisuus ovat jo esimerkiksi ympäristöluvan saamisen edellytyksiä. Samoin suuret kansainväliset yritykset ovat ryhtyneet pisteyttämään alihankkijoitaan kilpailuttamistilanteissa entistä painokkaammin ympäristökriteereillä.

Sosiaalinen media ja media yleensä on lisäännyt suuren yleisön mahdollisuuksia saada äänensä nopeasti kuuluviin suurelle joukolle. Ihmiset ovat myös viime vuosina aktivoituneet seuraamaan erityisesti ympäristövahinkoihin liittyvää uutisointia. Myös julkisen vallan puolella on tehty panostuksia ympäristörikosten tutkintaan, jotta entistä suurempi määrä vahingon aiheuttajista saataisiin vastuuseen teoistaan.

Yritysten toimintaympäristö on kiihtyvän muutoksen tilassa. Nyt jos koskaan on aika varmistaa, että jokainen yrityksessä työskentelevä henkilö ymmärtää vastuunsa on oman roolinsa ympäristövastuullisessa toiminnassa.